دیتا سنتر فرانیک

خدمات فرانیک توسط مولتی ویرا ارائه می گردد. در حال حاضر سرورهای فرانیک در کشورهای آمریکا، آلمان و ایران مستقر می باشند.
بوست بی ۲ بیفرانیک دیتا سنترفرانیک دیتا سنتربوست بی ۲ بیوب سایت معرفی وب افزار تقویت چرخه تولید و فروش توسط فرانیک میزبانی می شود.
وب اپفرانیک دیتا سنترفرانیک دیتا سنتروب اپوب سایت معرفی وب افزار وب اپ، فروشگاه ساز اینترنتی توسط فرانیک میزبانی می شود.
بوم لاگفرانیک دیتا سنترفرانیک دیتا سنتربوم لاگوب سایت معرفی وب افزار بوم لاگ، سی ام اس ساز حرفه ای توسط فرانیک میزبانی می شود.
نمای ایرانفرانیک دیتا سنترفرانیک دیتا سنترنمای ایرانوب سایت اولین پورتال جامع گردشگری ایران توسط فرانیک میزبانی می شود.
ایی حکیمفرانیک دیتا سنترفرانیک دیتا سنترایی حکیموب سایت ایی حکیم اولین عطاری آنلاین در ایران توسط فرانیک میزبانی می شود.
فارسیفرانیک دیتا سنترفرانیک دیتا سنترفارسیوب سایت نشریه آنلاین فارسی زبانان کانادا توسط فرانیک میزبانی می شود.
12 نتیجه 1 از 22